PRE-METRIC SCHOLARSHIP MANAGEMENT SYSTEM
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವದಿಲ್ಲ:
ಕೇವಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು , ಈ ಅರ್ಜಿಯು 1(ಒಂದು) to 8(ಎಂಟು) ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ !!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು
New Student Registration
ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು
Select scholarship Scheme /  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Name/ ಹೆಸರು :*
Father Name/ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು :
Mother Name/ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು :
Date of Birth/ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ :
Select Bank/ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು (ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್):
Student Bank Account No./ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಖಾತೆ) :
Student School SATS Number/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ STS ಸಂಖ್ಯೆ * :  
Income Certificate No:* ex: RD003XXXXXXXXXX
Caste Certificate No :* ex: RD003XXXXXXXXXX
Select Student studying class in Current Year / ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರಗತಿ :
School District /   ಶಾಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ :
School Taluk /  ಶಾಲೆಯ ತಾಲೂಕು :
Select School Type / ಶಾಲೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ :

Select School/  ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ :

Help Line No.
080-22340956
9480843005