ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
Application for admission to Para-Medical Courses for Scheduled Caste & Scheduled Tribe candidates for the year 2016-17
Home
APPLICATION TO PARA-MEDICAL COURSES
Last Date for Online Application is 31-08-2016
UPDATE AADAHR NUMBER
NOTIFICATION
INSTRUCTIONS
LIST OF COLLEGES
STATISTICS
DEPARTMENT LOGIN
HELPLINE TIMINIGS : 10:30 am To 5:30 pm
Land-Line Number : 080-22207784, 080-22340956
E-mail : helpswkar@gmail.com
Software designed & developed by National Informatics Centre, Karnataka State Unit, Bangalore