ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
Application for admission to Nursing Course for Scheduled Caste & Scheduled Tribe candidates for the year 2016-17
NOTICE                 GNM NURSING ALLOTTMENT B.Sc. NURSING ALLOTTMENT

NOTIFICATION & INSTRUCTIONS

Allocation List for GNM(Science) - I

Allocation List for GNM(Arts/Commerce) - I

2nd- Allocation List for GNM

3rd - Allocation List for GNM

Download Admission Ticket for GNM Nursing
Allocation List for B.SC -I

2nd - Allocation List for B.SC

Download Admission Ticket for B.Sc Nursing
Helpline Timings: 10:00 am To 5:30 pm
Contact Numbers  080-22207784   
Copyrights © 2015  NIC - National Informatics Center, Karnataka State Unit, Bengaluru.         Powered By NIC